Map
Rhyngweithiol
Cymuned

Dewch ar siwrne unigryw trwy Gymru gyda, ‘Cymuned’, ein map rhyngweithiol. Yma cewch gasgliad o hanesion diddorol am bobl Ddu, Asiaidd a chymunedau ethnig amrywiol eraill Cymreig.

Mae’r map wedi ei gynllunio’n benodol ar gyfer Cwricwlwm Cymru gan gydweithio’n agos gydag athrawon, arbenigwyr addysgol ac aelodau o’r cymunedau dan sylw.

Nod map ‘Cymuned’ yw cefnogi ymarferwyr a dysgwyr ar y daith i ddysgu mwy am straeon yr amrywiaeth o bobl o Gymru ddoe a heddiw.

Hidlo
Map