Diolchiadau

Awduron

Gail Sequeira
Khadra Hersi
Lilian Martin
Natalie Jones
Sue Pellew-James

Ymgynghorwyr

Yr Athro Charlotte Williams
Dr Huw Griffiths

Tîm Cynhyrchu

Joanna Davies
Gareth Davies
Branwen Gwyn
Catrin Saunders Jones
Ann Thomas

Diolch arbennig i

Priscilla Addey-Blankson, Race Council Cymru
Deborah Checkland, Treftadaeth Jazz Cymru
Eleri Evans, Amgueddfa Werin Sain Ffagan
Trevor Godbold, The Heritage & Cultural Exchange
Norma Gregory, Black Miners Museum, Nottingham
Hanna Hopwood
Angela Hui
Kyle Legall
Michael Mail, Canolfan Treftadaeth Iddewig Cymru
Umulkhayr Mohamed, Amgueddfa Cymru
Dr Heather Pardoe, Amgueddfa Cymru
Aled Rumble, Cydlynydd Cwricwlwm Cymru, Cyngor Sir Ceredigion

Ac i’r athrawon a’r ysgolion a wnaeth ein helpu cymaint ar y daith:

Chris Evered Davies, Ysgol Gynradd Rhydypenau, Caerdydd
Rhodri Llwyd Davies, Ysgol Morgan Llwyd
Catrin Gwyn, Ysgol Gymunedol Peniel
Kirsty Phillips, Ysgol Uwchradd Pencoedtre